สูตรหวยยี่กี สูตรยี่กี RUAY แม่นยำ ทำเงินได้ 100%

สูตรหวยยี่กี สูตรยี่กี RUAY

สูตรยี่กี RUAY การแทงหวยยี่กีนั้นจะต้องเล่นอย่างมีระบบและแบบแผน การเดินเงินและจะต้องคำนวนค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง และที่สำคัญต้องรู้จักได้ รู้จักเสีย กล่าวคือ ให้รู้จักพอนั่นเอง ไม่มีใครโชคร้ายตลอดปีหรือโชคดีตลอดไป บางวันอาจไม่ใช่วันของเรา ถ้าทำได้แบบนี้แล้วก็จะทำให้ท่านอยู่ในเส้นทางของนักลงทุนได้อย่างเข้มแข็ง บทความนี้จะเป็นแนวทางและเทคนิคการแทงหวยยี่กีให้ท่านได้มีโอกาสมากขึ้นที่จะทำกำไรจากจับยี่กี

สูตรยี่กี lottovip
สูตรหวยฮานอย

จับยี่กี VIP 2021-11-28
สูตรที่ 1
รอยที่
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
แนวทาง

รอบที่ 1

267

84

x-x

รอบที่ 2

633

18

4-2

รอบที่ 3

709

01

6-1

รอบที่ 4

757

41

2-0

รอบที่ 5

729

20

8-6

รอบที่ 6

783

33

3-5

รอบที่ 7

508

03

8-3

รอบที่ 8

066

80

8-3

รอบที่ 9

835

48

6-7

รอบที่ 10

903

42

5-4

รอบที่ 11

485

58

2-3

รอบที่ 12

114

58

2-7

รอบที่ 13

372

59

5-2

รอบที่ 14

562

99

5-2

รอบที่ 15

871

24

8-6

รอบที่ 16

455

59

3-6

รอบที่ 17

593

52

3-9

รอบที่ 18

571

21

2-8

รอบที่ 19

225

20

8-0

รอบที่ 20

978

25

4-0

รอบที่ 21

553

37

2-5

รอบที่ 22

572

67

0-1

รอบที่ 23

360

44

1-9

รอบที่ 24

914

53

9-6

รอบที่ 25

756

69

9-7

รอบที่ 26

005

30

8-6

รอบที่ 27

368

61

6-2

รอบที่ 28

995

26

8-1

รอบที่ 29

964

12

4-6

รอบที่ 30

581

48

8-5

รอบที่ 31

380

65

7-5

รอบที่ 32

592

94

9-1

รอบที่ 33

287

02

7-3

รอบที่ 34

919

99

7-1

รอบที่ 35

516

85

1-8

รอบที่ 36

597

06

8-5

รอบที่ 37

154

60

1-8

รอบที่ 38

671

18

6-8

รอบที่ 39

912

44

0-5

รอบที่ 40

125

71

3-9

รอบที่ 41

566

65

3-1

รอบที่ 42

837

09

3-1

รอบที่ 43

248

36

0-6

รอบที่ 44

079

77

6-5

รอบที่ 45

139

42

4-7

รอบที่ 46

873

50

8-3

รอบที่ 47

842

54

9-7

รอบที่ 48

040

99

0-8

รอบที่ 49

260

95

4-5

รอบที่ 50

280

19

8-3

รอบที่ 51

919

56

9-0

รอบที่ 52

749

84

3-1

รอบที่ 53

117

47

7-4

รอบที่ 54

303

87

7-9

รอบที่ 55

394

02

8-7

รอบที่ 56

067

27

2-4

รอบที่ 57

612

91

8-6

รอบที่ 58

360

89

9-5

รอบที่ 59

032

83

8-9

รอบที่ 60

263

50

1-6

รอบที่ 61

759

78

2-7

รอบที่ 62

957

09

6-9

รอบที่ 63

447

37

2-7

รอบที่ 64

892

02

3-4

รอบที่ 65

514

43

7-3

รอบที่ 66

746

30

0-7

รอบที่ 67

030

10

3-9

รอบที่ 68

326

60

0-4

รอบที่ 69

718

76

9-8

รอบที่ 70

833

51

3-6

รอบที่ 71

190

94

5-3

รอบที่ 72

753

85

6-1

รอบที่ 73

xxx

xx

3-7

สูตรที่ 2
รอยที่
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
แนวทาง

รอบที่ 1

267

84

x-x

รอบที่ 2

633

18

2-7

รอบที่ 3

709

01

1-9

รอบที่ 4

757

41

3-5

รอบที่ 5

729

20

5-1

รอบที่ 6

783

33

4-0

รอบที่ 7

508

03

8-2

รอบที่ 8

066

80

6-8

รอบที่ 9

835

48

7-1

รอบที่ 10

903

42

6-7

รอบที่ 11

485

58

9-1

รอบที่ 12

114

58

5-7

รอบที่ 13

372

59

1-8

รอบที่ 14

562

99

8-6

รอบที่ 15

871

24

8-3

รอบที่ 16

455

59

5-4

รอบที่ 17

593

52

8-6

รอบที่ 18

571

21

6-2

รอบที่ 19

225

20

8-6

รอบที่ 20

978

25

9-0

รอบที่ 21

553

37

0-4

รอบที่ 22

572

67

2-4

รอบที่ 23

360

44

8-6

รอบที่ 24

914

53

3-5

รอบที่ 25

756

69

2-5

รอบที่ 26

005

30

9-6

รอบที่ 27

368

61

2-7

รอบที่ 28

995

26

5-7

รอบที่ 29

964

12

4-1

รอบที่ 30

581

48

4-5

รอบที่ 31

380

65

6-0

รอบที่ 32

592

94

0-6

รอบที่ 33

287

02

7-5

รอบที่ 34

919

99

7-0

รอบที่ 35

516

85

6-7

รอบที่ 36

597

06

7-9

รอบที่ 37

154

60

2-3

รอบที่ 38

671

18

1-3

รอบที่ 39

912

44

4-7

รอบที่ 40

125

71

3-1

รอบที่ 41

566

65

3-8

รอบที่ 42

837

09

6-0

รอบที่ 43

248

36

8-6

รอบที่ 44

079

77

4-1

รอบที่ 45

139

42

7-8

รอบที่ 46

873

50

6-0

รอบที่ 47

842

54

3-0

รอบที่ 48

040

99

8-6

รอบที่ 49

260

95

2-5

รอบที่ 50

280

19

0-9

รอบที่ 51

919

56

1-5

รอบที่ 52

749

84

8-5

รอบที่ 53

117

47

5-2

รอบที่ 54

303

87

1-4

รอบที่ 55

394

02

7-4

รอบที่ 56

067

27

3-8

รอบที่ 57

612

91

8-5

รอบที่ 58

360

89

3-0

รอบที่ 59

032

83

8-6

รอบที่ 60

263

50

2-0

รอบที่ 61

759

78

7-5

รอบที่ 62

957

09

1-9

รอบที่ 63

447

37

6-4

รอบที่ 64

892

02

7-3

รอบที่ 65

514

43

4-8

รอบที่ 66

746

30

1-0

รอบที่ 67

030

10

5-7

รอบที่ 68

326

60

5-7

รอบที่ 69

718

76

1-5

รอบที่ 70

833

51

6-4

รอบที่ 71

190

94

8-5

รอบที่ 72

753

85

8-6

รอบที่ 73

xxx

xx

3-4

สูตรที่ 3
รอยที่
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
แนวทาง

รอบที่ 1

267

84

x-x

รอบที่ 2

633

18

9-4

รอบที่ 3

709

01

7-4

รอบที่ 4

757

41

2-3

รอบที่ 5

729

20

7-5

รอบที่ 6

783

33

3-6

รอบที่ 7

508

03

8-6

รอบที่ 8

066

80

7-2

รอบที่ 9

835

48

5-6

รอบที่ 10

903

42

9-4

รอบที่ 11

485

58

1-6

รอบที่ 12

114

58

7-4

รอบที่ 13

372

59

1-8

รอบที่ 14

562

99

4-2

รอบที่ 15

871

24

9-2

รอบที่ 16

455

59

1-3

รอบที่ 17

593

52

3-4

รอบที่ 18

571

21

5-8

รอบที่ 19

225

20

7-4

รอบที่ 20

978

25

3-4

รอบที่ 21

553

37

2-8

รอบที่ 22

572

67

3-1

รอบที่ 23

360

44

3-1

รอบที่ 24

914

53

2-1

รอบที่ 25

756

69

9-4

รอบที่ 26

005

30

8-6

รอบที่ 27

368

61

1-3

รอบที่ 28

995

26

8-6

รอบที่ 29

964

12

8-7

รอบที่ 30

581

48

9-7

รอบที่ 31

380

65

6-3

รอบที่ 32

592

94

8-6

รอบที่ 33

287

02

2-0

รอบที่ 34

919

99

0-2

รอบที่ 35

516

85

5-9

รอบที่ 36

597

06

7-6

รอบที่ 37

154

60

8-6

รอบที่ 38

671

18

8-6

รอบที่ 39

912

44

7-0

รอบที่ 40

125

71

8-6

รอบที่ 41

566

65

8-6

รอบที่ 42

837

09

9-2

รอบที่ 43

248

36

4-3

รอบที่ 44

079

77

0-2

รอบที่ 45

139

42

8-5

รอบที่ 46

873

50

3-9

รอบที่ 47

842

54

2-4

รอบที่ 48

040

99

8-6

รอบที่ 49

260

95

4-0

รอบที่ 50

280

19

7-9

รอบที่ 51

919

56

4-8

รอบที่ 52

749

84

4-2

รอบที่ 53

117

47

9-8

รอบที่ 54

303

87

1-5

รอบที่ 55

394

02

4-6

รอบที่ 56

067

27

5-1

รอบที่ 57

612

91

8-6

รอบที่ 58

360

89

8-9

รอบที่ 59

032

83

8-6

รอบที่ 60

263

50

7-9

รอบที่ 61

759

78

4-2

รอบที่ 62

957

09

6-2

รอบที่ 63

447

37

8-4

รอบที่ 64

892

02

7-4

รอบที่ 65

514

43

6-9

รอบที่ 66

746

30

4-3

รอบที่ 67

030

10

3-0

รอบที่ 68

326

60

4-7

รอบที่ 69

718

76

1-8

รอบที่ 70

833

51

2-6

รอบที่ 71

190

94

6-8

รอบที่ 72

753

85

0-5

รอบที่ 73

xxx

xx

4-9

สูตรที่ 4
รอยที่
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
แนวทาง

รอบที่ 1

267

84

x-x

รอบที่ 2

633

18

5-0

รอบที่ 3

709

01

2-9

รอบที่ 4

757

41

6-9

รอบที่ 5

729

20

3-9

รอบที่ 6

783

33

1-2

รอบที่ 7

508

03

0-5

รอบที่ 8

066

80

8-6

รอบที่ 9

835

48

1-9

รอบที่ 10

903

42

5-0

รอบที่ 11

485

58

1-7

รอบที่ 12

114

58

0-4

รอบที่ 13

372

59

8-6

รอบที่ 14

562

99

8-6

รอบที่ 15

871

24

4-2

รอบที่ 16

455

59

0-9

รอบที่ 17

593

52

0-3

รอบที่ 18

571

21

8-6

รอบที่ 19

225

20

5-1

รอบที่ 20

978

25

1-9

รอบที่ 21

553

37

1-9

รอบที่ 22

572

67

9-4

รอบที่ 23

360

44

0-9

รอบที่ 24

914

53

4-8

รอบที่ 25

756

69

9-6

รอบที่ 26

005

30

0-2

รอบที่ 27

368

61

8-6

รอบที่ 28

995

26

9-6

รอบที่ 29

964

12

0-3

รอบที่ 30

581

48

7-2

รอบที่ 31

380

65

6-3

รอบที่ 32

592

94

9-5

รอบที่ 33

287

02

8-6

รอบที่ 34

919

99

8-6

รอบที่ 35

516

85

8-6

รอบที่ 36

597

06

0-5

รอบที่ 37

154

60

8-7

รอบที่ 38

671

18

9-7

รอบที่ 39

912

44

7-4

รอบที่ 40

125

71

3-1

รอบที่ 41

566

65

8-2

รอบที่ 42

837

09

8-3

รอบที่ 43

248

36

4-5

รอบที่ 44

079

77

1-9

รอบที่ 45

139

42

2-8

รอบที่ 46

873

50

2-5

รอบที่ 47

842

54

7-3

รอบที่ 48

040

99

9-6

รอบที่ 49

260

95

2-6

รอบที่ 50

280

19

2-0

รอบที่ 51

919

56

8-6

รอบที่ 52

749

84

3-6

รอบที่ 53

117

47

6-0

รอบที่ 54

303

87

5-9

รอบที่ 55

394

02

9-7

รอบที่ 56

067

27

9-8

รอบที่ 57

612

91

5-2

รอบที่ 58

360

89

7-1

รอบที่ 59

032

83

8-6

รอบที่ 60

263

50

4-8

รอบที่ 61

759

78

7-2

รอบที่ 62

957

09

8-6

รอบที่ 63

447

37

8-6

รอบที่ 64

892

02

0-4

รอบที่ 65

514

43

8-6

รอบที่ 66

746

30

8-6

รอบที่ 67

030

10

4-1

รอบที่ 68

326

60

8-6

รอบที่ 69

718

76

7-8

รอบที่ 70

833

51

2-7

รอบที่ 71

190

94

5-1

รอบที่ 72

753

85

6-9

รอบที่ 73

xxx

xx

9-7

SECURE WEBSITE GUARANTEE 100%
© 2020 Copyright - RUAY.COM ALL RIGHTS RESERVED.

สูตรยี่กี RUAY เล่นยังไงให้ได้กำไร

การแทงหวยยี่กีให้ได้กำไรนั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างโอกาสในการถูกรางวัลให้มากขึ้น นั่นก็คือการแทงหวยเป็นชุด ๆ เทคนิคง่าย ๆ มีดังนี้

  • การเแทงหวยยี่กีครั้งละ 50 ตัว โอกาสที่เราจะชนะก็มีโอกาสสูงถึง 50/50 โดยใช้หลักการดูผลในรอบที่ผ่านมาว่าออกเลขสูงหรือเลขต่ำ ถ้ายี่กีรอบที่ผ่านมาออกต่ำ เราก็แทงเลข 00-49 ถ้าออกสูงเราก็แทงเลข 50-99 ตามสถิติในรอบที่ผ่านมานั่นเอง
  • การแทงหวยยี่กีแบบเลขชุด 19 ชุด เป็นการกระจายตัวเลขหลักออกเป็น 19 ชุดโดยจะยึดเอาตัวเลขหลัก 1 ตัวมากระจายเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะให้มากขึ้น ตัวเลขหลักคือตัวเลขที่เรามั่นใจว่าในรอบนี้จะต้องออกอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราคิดว่าในรอบนี้จะต้องมีเลข 7 เราก็เอาเลข 7 มากระจายออกให้เป็นตัวเลข 19 ชุดดังนี้ 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,70,71,72,73,74,75,76,78,79 รวมทั้งหมด 19 ชุด
  • การแทงหวยยี่กีแบบเลขชุดหลักสิบ เป็นการกระจายตัวเลขหลักออกเป็น 10 ชุด โดยให้ตัวเลขหลักอยู่ในหลักสิบ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราคิดว่าในรอบนี้จะต้องมีเลข 7 เราก็เอาเลข 7 มากระจายออกดังนี้ 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, รวมทั้งหมด 10 ชุด
  • การแทงหวยยี่กีแบบเลขชุดหลักหน่วย เป็นการกระจายตัวเลขหลักออกเป็น 10 ชุด โดยให้ตัวเลขหลักอยู่ในหลักหน่วย ตัวอย่างเช่น ถ้าเราคิดว่าในรอบนี้จะต้องมีเลข 7 เราก็เอาเลข 7 มากระจายออกดังนี้ 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97, รวมทั้งหมด 10 ชุด

ในการแทงหวยยี่กีแบบเลขชุดนั้น บางท่านอาจจะเพิ่มตัวเลขหลักเป็น 2 หรือ 3 ตัวก็ได้ นั่นก็หมายความว่าจะทำให้เรามีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้นนั่นเอง แต่ก็จะต้องคำนวนค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบด้วยเช่นกัน

สูตรยี่กี RUAY การแทงหวยยี่กีต้องเล่นแบบมีระบบและต้องเพิ่มโอกาสที่จะถูกรางวัลให้มากขึ้น มีการเดินเงินอย่างมีสติและมีการคำนวนค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบ หากทำได้ตามนี้ท่านก็จะสามารถทำกำไรจากหวยยี่กีได้อย่างแน่นอน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com